home » blog » Recht op bedenktijd

Recht op bedenktijd

Gepubliceerd op 25 mei 2015 10:18

Met ingang van 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op twee weken bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Per 1 juli 2015 bestaat voor de werknemer de mogelijkheid om binnen twee weken terug te komen op een reeds ondertekende vaststellingsovereenkomst.

De werknemer kan slechts eenmalig gebruik maken van het recht op bedenktijd. Indien overeenstemming wordt bereikt, nadat de werknemer op een eerder onderhandelingsresultaat is teruggekomen, is het tweede onderhandelingsresultaat bindend.

De werknemer dient te zijn gewezen op de twee weken bedenktijd binnen twee dagen na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Indien niet tijdig wordt gewezen op de bedenktijd, wordt deze verlengd van twee naar drie weken.


«   »